TECHNIK- & MONTAGELEITUNG

Simon Thöne

Simon Thöne

Tel: 07132 - 9633-40
E-Mail: simon.thoene@kellenbenz-lueftungsbau.de

Jessica Dörr

Jessica Dörr

Tel: 07132 - 9633-42
E-Mail: jessica.doerr@kellenbenz-lueftungsbau.de

Herbert Volk

Herbert Volk

Tel: 07132 - 9633-60
E-Mail: herbert.volk@kellenbenz-lueftungsbau.de

Stephanie Hack

Stephanie Hack

Tel: 07132 - 9633-61
E-Mail: stephanie.hack@kellenbenz-lueftungsbau.de

Tim Laier

Tim Laier

Tel: 07132 - 9633-33
E-Mail: tim.laier@kellenbenz-lueftungsbau.de

Karin Schwager

Karin Schwager

Tel: 07132 - 9633-32
E-Mail: karin.schwager@kellenbenz-lueftungsbau.de

Matthias Bühler

Matthias Bühler

Montageleitung

Tel: 0151 - 195 464 07
E-Mail: matthias.buehler@kellenbenz-lueftungsbau.de

Sven Grosser

Sven Grosser

Montageleitung

Tel: 0151 - 195 464 05
E-Mail: sven.grosser@kellenbenz-lueftungsbau.de